Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Versterking positie gemeenteraad

In een democratisch bestel hoort het bestuur zich publiekelijk te verantwoorden voor zijn handelen. Verantwoording dient de democratische legitimatie van de bestuurders, voorkomt machtsmisbruik en is bovendien een manier om als overheid te leren van fouten.

Controle is een begrip dat nauw verwant is aan verantwoording, het is in feite de andere kant van de medaille. Controle op het bestuur is één van de belangrijkste taken van de gekozen volksvertegenwoordigers. In het lokaal bestuur is dat de gemeenteraad. Deze website is verbonden aan het project ‘Versterking positie gemeenteraad’, gefinancierd door het KNAW Fonds Staatsman ThorbeckeHier leest u meer informatie over de inhoud en achtergrond van dit project.

Deze website richt zich op controle en verantwoording in het Nederlands lokaal bestuur. We doen verslag van ons eigen onderzoek, en presenteren relevante gegevens en onderzoek van anderen.

Voor tips en vragen zijn wij altijd beschikbaar, zie Contact.

Recente publicaties

  • K. Peters & T. Verhelst. (2021). Controle door raadsleden. Een verkenning van de praktijk van controle in gemeenteraden (publieksversie).  Universiteit Maastricht.
  • K. Peters & T. Verhelst. (2021). De politieke dynamiek van controle. Een verkenning van de praktijk van controle in gemeenteraden. Onderzoeksrapport Universiteit Maastricht.