Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Case study

Vanaf het begin van het project volgen we met z’n drieën de gemeenteraad van Breda. We willen het verschijnsel controle door de gemeenteraad op deze manier diepgaander bestuderen. Deze case study is langlopend. Het doel is om materiaal te verzamelen over de volledige raadsperiode (2018-2022) zodat we de politieke dynamiek van een gemeenteraad zo goed mogelijk kunnen bestuderen.

We observeren vergaderingen en verzamelen materiaal over dossiers die spelen en de manier waarop de raadsleden daarmee omgaan. We proberen ook inzicht te krijgen in de effecten van de uitgeoefende controle op het bestuur. Aan het einde van de onderzoeksperiode zullen we ook vraaggesprekken houden met alle betrokkenen.