Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Subsidiegever en partners

Het project kent één financier c.q. subsidiegever, en diverse inhoudelijke partners.

Staatsman Thorbeckefonds (KNAW)

Het Fonds Staatsman Thorbecke heeft als doel de kennis omtrent het leven, werk en gedachtegoed van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), staatsman en grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie, te bevorderen.

Een schenking en de nalatenschap van Willem Thorbecke (1920-2014), achterkleinzoon van Johan Rudolf Thorbecke, vormen het vermogen van het fonds. Uit het fonds financiert de KNAW het Programma Fonds Staatsman Thorbecke.

Daadkracht

Daadkracht is een advies- en onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met de digitale overheid. Daadkracht levert advies en ondersteuning op gebied van elektronisch bekendmaken, organisatievraagstukken gerelateerd aan digitale dienstverlening en heeft opleidings- en ervaringsplekken voor jong talent.

In 2019 hebben we enkele vragen over controle en verantwoording aan het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019 mogen toevoegen. Daadkracht voert sinds 2007 dit trendonderzoek naar de tijdsbesteding, werkzaamheden en honorering van gemeenteraadsleden in Nederland eens in de twee of drie jaar uit.

Stichting Decentraalbestuur.nl

De Stichting Decentraalbestuur.nl is een samenwerkingsverband van zes mensen met een wetenschappelijke achtergrond, actief in allerlei rollen in het lokaal bestuur.

Onder de vlag van de stichting hebben Klaartje Peters en Peter Castenmiller in 2018 onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK naar de controlerende rol van gemeenteraden. Dit onderzoek legt een belangrijke basis onder ons project. In 2019 hebben we daarover gerapporteerd.