Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Het concept ‘controle’

In het Nederlandse lokaal bestel controleert de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Deze controlerende taak is een essentieel onderdeel van het werk van een gemeenteraadslid.

Ten behoeve van het onderzoek hebben we eerst een theoretische verkenning van het concept ‘controle’ uitgevoerd. Om controle te kunnen onderzoeken is immers een analytisch kader nodig. Dit theoretische voorwerk is in 2023 uiteindelijk terechtgekomen in een artikel getiteld ‘Scrutinising council scrutiny: from theoretical black box to analytical toolbox‘. Als u het artikel wilt bekijken maar geen toegang heeft, mail dan even naar: klaartje.peters@nullmaastrichtuniversity.nl.