Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Nieuws

Juli 2021: publicatie onderzoek naar controle van het bestuur door de gemeenteraad

Hoe kijken raadsleden naar controle? Hoe vullen zij hun controlerende rol in, en in welke context doen zij dat? Wat zijn de effecten van hun controlerende werk? Dergelijke vragen worden zelden in detail en op grote schaal onderzocht. In dit rapport presenteren we de belangrijkste uitkomsten van een enquête onder Nederlandse raadsleden. Het onderzoek laat zien dat raadsleden controle van het bestuur als een belangrijke taak beschouwen. We zien dat controleren door raadsleden niet louter de puur technische, boekhoudkundige bezigheid is die sommigen erin zien. Integendeel. Raadsleden controleren het bestuur in de volle breedte, en hanteren daarbij een breed scala aan beoordelingscriteria. Controle heeft echter ook zonder meer politieke aspecten, wat bijvoorbeeld zichtbaar is in de invloed van de politiek-bestuurlijke verhoudingen in de gemeente op hun rolinvulling.

  • K. Peters & T. Verhelst. (2021). Controle door raadsleden. Een verkenning van de praktijk van controle in gemeenteraden (publieksversie). Universiteit Maastricht.
  • K. Peters & T. Verhelst. (2021). De politieke dynamiek van controle. Een verkenning van de praktijk van controle in gemeenteraden. Onderzoeksrapport Universiteit Maastricht.

Juni 2021: publicatie themanummer Bestuurswetenschappen over decentraal rekenkameronderzoek 

In juni 2021 verscheen onder redactie van Klaartje Peters en Sabine van Zuydam (UT) een themanummer van het tijdschrift Bestuurswetenschappen over decentraal rekenkameronderzoek. Sinds de invoering van het dualisme in het lokaal en regionaal bestuur bijna 20 jaar geleden moeten alle gemeenten en provincies een rekenkamer of rekenkamercommissie hebben. Doel van het instrument is om bij te dragen aan de controlerende taak van gemeenteraden en provinciale staten. Wat is daarvan terecht gekomen? In het themanummer wordt een voorlopige balans opgemaakt.

Mei 2021: presentatie van Klaartje Peters over de controlerende taak van de gemeenteraad 

In het kader van de digitale lezingenserie ‘Gezag van de raad’ van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden sprak Klaartje Peters voor en met raadsleden over de controlerende taak van de gemeenteraad. Op basis van de onderzoeksresultaten uit de survey onder raadsleden (zie Publicaties – juli 2021) hield zij de raadsleden voor dat het controleren van het gemeentebestuur enerzijds een zeer politieke bezigheid is die iedere fractie op een andere manier invult, maar dat je soms als coalitie en oppositie nadrukkelijk samen moet optrekken, om zo het gezag en de positie van de raad te versterken.