Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Publicaties

2019

In 2018 deed Klaartje Peters samen met Peter Castenmiller van de Stichting  Decentraalbestuur.nl onderzoek naar kaderstelling en controle door gemeenteraden. Het onderzoek, waarbij in 10 gemeenten de praktijk werd bestudeerd, werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Het bleek een mooie basis voor wat we vanaf 2019 in dit project doen. Het rapport beschrijft de wijze waarop de gemeenteraden gebruik maken van de beschikbare instrumenten voor kaderstelling en controle, en de ondersteuning van de raad. Het rapport laat zien dat een aantal van de belangrijke instrumenten waarover de raad beschikt niet of niet voldoende wordt gebruikt. De onderzoekers zijn van opvatting dat de praktijk van controle en kaderstelling beduidend beter kan, als gemeenteraden beter gebruik maken van bepaalde instrumenten.

 

  • Verhelst, T., de Ceuninck, K., & Peters, K. (2019). De gemeenteraad in Vlaanderen: evoluties en toekomstscenario’s. In H. Reynaert (Ed.), Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re) termijnvisie?! (pp. 105-131). Vanden Broele. Lokale en provinciale politiek.

 

  • Verhelst, T., Peters, K., & de Ceuninck, K. (2019). De raad in beraad: Een vergelijking en evaluatie van de formele hervormingen ter versterking van de gemeenteraad in Vlaanderen en Nederland. Bestuurswetenschappen, 73(3), 31-48. https://doi.org/10.5553/Bw/016571942019073003004

 

2020

  • Peters, K. en P. Castenmiller (2020). Kaderstellen en controleren door de gemeenteraad: een zware
    opgave. Bestuurswetenschappen, 74(2), pp. 10-33.

In 2020 leidde het hierboven genoemde onderzoek uit 2019 tot een wetenschappelijke
publicatie, die gratis toegankelijk is op de website van het tijdschrift Bestuurswetenschappen.