Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Publicaties

2021

In november 2020 vonden twee digitale bijeenkomsten plaats met een gemengd gezelschap van 20 wetenschappers en praktijkexperts over het thema van controle en verantwoording in het lokaal bestuur. Deze bijeenkomsten vonden plaats in het kader van het onderzoeksproject ‘Versterking positie gemeenteraden’, dat wordt gefinancierd door het Fonds Staatsman Thorbecke van de KNAW. Dat project is een logisch vervolg van onderzoek dat de auteurs van dit verslag in 2018 uitvoerden voor het ministerie van BZK naar de controlerende rol van gemeenteraden. De deelnemers zijn ingegaan op de volgende vraag: ‘’Kunnen en moeten we onderzoeken of gemeenteraden anno 2020 het bestuur van de gemeente goed controleren, en hoe zouden we dat moeten aanpakken?’’. De bijdragen van de 20 wetenschappers en praktijkexperts zijn opgenomen in deze bundel. Deze bijdragen en de gevoerde discussie tijdens de bijeenkomsten vormen de basis voor een beschouwing waarin de opbrengsten worden beschreven en geanalyseerd.

PDF publicatie

2020

  • Peters, K. & Castenmiller, P. (2020). Kaderstellen en controleren door de gemeenteraad: een zware opgave. Bestuurswetenschappen, 74(2), pp. 10-33.

In 2020 leidde het hierboven genoemde onderzoek uit 2019 tot een wetenschappelijke publicatie, die gratis toegankelijk is op de website van het tijdschrift Bestuurswetenschappen.

2019

In 2018 deed Klaartje Peters samen met Peter Castenmiller van de Stichting  Decentraalbestuur.nl onderzoek naar kaderstelling en controle door gemeenteraden. Het onderzoek, waarbij in 10 gemeenten de praktijk werd bestudeerd, werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Het bleek een mooie basis voor wat we vanaf 2019 in dit project doen. Het rapport beschrijft de wijze waarop de gemeenteraden gebruik maken van de beschikbare instrumenten voor kaderstelling en controle, en de ondersteuning van de raad. Het rapport laat zien dat een aantal van de belangrijke instrumenten waarover de raad beschikt niet of niet voldoende wordt gebruikt. De onderzoekers zijn van opvatting dat de praktijk van controle en kaderstelling beduidend beter kan, als gemeenteraden beter gebruik maken van bepaalde instrumenten.

 

  • Verhelst, T., de Ceuninck, K., & Peters, K. (2019). De gemeenteraad in Vlaanderen: evoluties en toekomstscenario’s. In H. Reynaert (Ed.), Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re) termijnvisie?! (pp. 105-131). Vanden Broele. Lokale en provinciale politiek.