Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Mensen

Prof. dr. Klaartje Peters

Prof. dr. Klaartje Peters

klaartje.peters@nullmaastrichtuniversity.nl

Klaartje Peters (1969) is als bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur voor 1 dag per week verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze is projectleider van het project ‘Versterking positie gemeenteraad’.

Klaartje is in 1999 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over machtsverhoudingen in Nederland. Zij heeft vervolgens gewerkt in de Tweede Kamer, bij de rijksoverheid en als consultant. Sinds 2004 is zij zelfstandig onderzoeker en publicist op het brede terrein van politiek, bestuur en samenleving. Ze heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan op het gebied van lokaal bestuur en lokale democratie in opdracht van het ministerie van BZK, gemeenten en gemeentelijke rekenkamers. Zelf is zij sinds de start van gemeentelijke rekenkamers ook actief als rekenkamerlid. 

Prof. dr. Tom Verhelst (Universiteit Gent)

Prof. dr. Tom Verhelst (Universiteit Gent)

Tom.Verhelst@nullugent.be

Tom Verhelst is docent Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Van 1 januari 2019 tot 1 oktober 2021 was hij aangesteld als parttime postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, waar hij het onderzoeksproject uitvoerde naar de controlerende rol van de gemeenteraad in Nederland, gefinancierd door het Fonds Staatsman Thorbecke van de KNAW. De casestudy van de gemeenteraad in Breda is een verderzetting van dit project. Tom heeft zowel in nationale als internationale boeken en tijdschriften gepubliceerd over de rol en positie van de gemeenteraad en de Europeanisering van het lokaal bestuur.

Milou Peeters

Milou Peeters

miloupeeters@nulllive.nl

Milou Peeters ondersteunde dit project als student-assistent in de periode 2020-2022. Zij heeft met name gewerkt aan de case study in Breda. In het voorjaar van 2022 rondde Milou de master Management van de Publieke Sector aan de Universiteit van Leiden af en ging zij zelf werken in het lokaal bestuur.

Irene de Groot

Irene de Groot

iacdegroot@nullgmail.com

Irene de Groot heeft dit project ondersteund als student-assistent van oktober 2019 tot en met juni 2020 . Zij werkte voornamelijk aan de case study in Breda. Nadat zij in 2020 was afgestudeerd als bestuurskundige aan de Universiteit Tilburg, heeft ze de master Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit gevolgd. Tegelijkertijd is ze in het lokaal bestuur gaan werken, als raadsadviseur en inmiddels plaatsvervangend raadsgriffier.