Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Mensen

Prof. dr. Klaartje Peters

Prof. dr. Klaartje Peters

klaartje.peters@nullmaastrichtuniversity.nl

Klaartje Peters (1969) is als bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur voor 1 dag per week verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze is projectleider van het project ‘Versterking positie gemeenteraad’.

Klaartje is in 1999 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over machtsverhoudingen in Nederland. Zij heeft vervolgens gewerkt in de Tweede Kamer, bij de rijksoverheid en als consultant. Sinds 2004 is zij zelfstandig onderzoeker en publicist op het brede terrein van politiek, bestuur en samenleving. Ze heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan op het gebied van lokaal bestuur en lokale democratie in opdracht van het ministerie van BZK, gemeenten en gemeentelijke rekenkamers. Zelf is zij sinds de start van gemeentelijke rekenkamers ook actief als rekenkamerlid. 

Prof. dr. Tom Verhelst (Universiteit Gent)

Prof. dr. Tom Verhelst (Universiteit Gent)

Tom.Verhelst@nullugent.be

Tom Verhelst is docent Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Van 1 januari 2019 tot 1 oktober 2021 was hij aangesteld als parttime postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, waar hij het onderzoeksproject uitvoerde naar de controlerende rol van de gemeenteraad in Nederland, gefinancierd door het Fonds Staatsman Thorbecke van de KNAW. De casestudy van de gemeenteraad in Breda is een verderzetting van dit project. Tom heeft zowel in nationale als internationale boeken en tijdschriften gepubliceerd over de rol en positie van de gemeenteraad en de Europeanisering van het lokaal bestuur.

Milou Peeters

Milou Peeters

miloupeeters@nulllive.nl

Milou Peeters ondersteunt dit project als student-assistent. Haar werkzaamheden betreffen met name de case study in Breda, waarbij het gebruik van de controlerende bevoegdheden van de gemeenteraad van Breda in kaart worden gebracht. Milou is in februari 2021 gestart met de master Management van de Publieke Sector aan de Universiteit van Leiden.  Het lokaal bestuur en in het bijzonder de gemeenteraad zijn haar grootste interesses binnen het openbaar bestuur. Eerder hield Milou zich bezig met een onderzoek naar de succesfactoren van lokale politieke partijen in Nederland.

Irene de Groot

Irene de Groot

iacdegroot@nullgmail.com

Irene de Groot heeft dit project ondersteund als student-assistent van oktober 2019 tot en met juni 2020 . Haar werkzaamheden betroffen met name de case study in Breda. Vanaf juli 2020 is Irene werkzaam als Raadsadviseur van de gemeente Zuidplas. Daarnaast is ze in september 2020 gestart met de master Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Eerder hield Irene zich bezig met een onderzoek naar de wensen en behoeften van raadsleden op het gebied van communicatie en democratische legitimiteit binnen gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant.