Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Survey Nederlandse raadsleden

In 2019 hebben we enkele surveyvragen over de activiteiten en beleving van raadsleden ten aanzien van controle en verantwoording toegevoegd aan het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019. Bureau Daadkracht voert sinds 2007 dit trendonderzoek naar de tijdsbesteding, werkzaamheden en honorering van gemeenteraadsleden in Nederland eens in de twee of drie jaar uit.

In het voorjaar van 2021 verschijnt een openbaar rapport over de opbrengsten van deze surveyvragen, waarin we beschrijven hoe de Nederlandse gemeenteraadsleden hun controlerende rol in de praktijk vervullen.