Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Survey Nederlandse raadsleden

In 2019 hebben we enkele surveyvragen over de activiteiten en beleving van raadsleden ten aanzien van controle en verantwoording toegevoegd aan het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019. Bureau Daadkracht voert sinds 2007 dit trendonderzoek naar de tijdsbesteding, werkzaamheden en honorering van gemeenteraadsleden in Nederland eens in de twee of drie jaar uit.

In juli 2021 is een openbaar rapport gepubliceerd over de opbrengsten van deze surveyvragen, waarin we beschrijven hoe de Nederlandse gemeenteraadsleden hun controlerende rol in de praktijk vervullen. De publieksversie van dit rapport, alsmede de wetenschappelijke versie, kunt u vinden op de ‘publicaties’-pagina en via onderstaande knoppen.

Publieksrapport Wetenschappelijk rapport