Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Verkennend onderzoek in 10 gemeenten

In 2018 deed Klaartje Peters samen met Peter Castenmiller van de Stichting Decentraalbestuur.nl onderzoek naar kaderstelling en controle door gemeenteraden. Het onderzoek, waarbij in 10 gemeenten de praktijk werd bestudeerd, werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Het bleek een mooie basis voor wat we vanaf 2019 in dit project doen.

Het rapport uit 2019, getiteld ‘Om de controle door de raad’ beschrijft de wijze waarop de gemeenteraden gebruik maken van de beschikbare instrumenten voor kaderstelling en controle, en de ondersteuning van de raad. Het rapport laat zien dat een aantal van de belangrijke instrumenten waarover de raad beschikt niet of niet voldoende wordt gebruikt. De onderzoekers zijn van opvatting dat de praktijk van controle en kaderstelling beduidend beter kan, als gemeenteraden beter gebruik maken van bepaalde instrumenten.

In 2020 leidde dit onderzoek tot een wetenschappelijke publicatie, die gratis toegankelijk is op de website van het tijdschrift Bestuurswetenschappen.